"; echo "Lul mee (over van alles en nog wat)!

In het weekend op de zolder aan de Markt! Op andere dagen hier op 't Zoldertje. De allerlaatste reacties en onderwerpen! Heb jij een goed idee voor een discussie stuur dan een email naar bestuur@centrumbredevoort.nl

"; $xml = GetLastTopics(); $xsl = 'Topics.xsl'; $html = XMLtoHTML($xml, $xsl); //print $html; print textToSmilieSmall($html); $xml = GetDetailedTopic(DOM_GELUL, 1, 1); $xsl = 'DomGelul.xsl'; $html = XMLtoHTML($xml, $xsl); print textToSmilieSmall($html); $xml = GetLastResponses(); $xsl = 'Responses.xsl'; //$html = XMLtoHTML($xml, $xsl); //print textToSmilieSmall($html); } else { $ar_crumbs[1][0] = "Alle Onderwerpen"; $ar_crumbs[1][1] = "http://www.centrumbredevoort.nl/Zoldertje/index.php?topicId=all"; if ($topicId == "all") { //show topic overview //title = jaar if ($year != "") { $ar_crumbs[1][0] = "Alle Onderwerpen (".$year.")"; $ar_crumbs[1][1] = "http://www.centrumbredevoort.nl/Zoldertje/index.php?year=".$year."&topicId=all"; define(YEAR, $year); define($lastYearId, true); } loadBreadCrumbs($ar_crumbs); loadSubNavigation($ar_navi, 1); $xml = GetAllTopicYears(); echo "

"; echo "   |  "; loadXML($xml); echo "
"; // show all collections of last year echo "
"; $xml = GetAllTopics(YEAR); $xsl = 'AllTopics.xsl'; echo XMLtoHTML($xml, $xsl); echo ""; $xml = GetDetailedTopic(DOM_GELUL,1,1); $xsl = 'AllTopics_DomGelul.xsl'; //echo XMLtoHTML($xml, $xsl); echo "
"; $xml = ""; $xsl = ""; } else { //show specific topic $ar_crumbs[1][0] = "Alle Onderwerpen (".$year.")"; $ar_crumbs[1][1] = "http://www.centrumbredevoort.nl/Zoldertje/index.php?year=".$year."&topicId=all"; $title = GetTopicTitle($topicId); $ar_crumbs[2][0] = $title; loadBreadCrumbs($ar_crumbs); loadSubNavigation($ar_navi, 1); echo ""; $title = GetTopicTitle($topicId)."
"; echo ""; $descr = GetTopicDescription($topicId); echo ""; echo "

".$title."
".$descr."
Lul ook mee!

"; loadFormTopic($topicId, $name, $content, $correctSubmitted, $submitted); echo "

"; if ($page == "") $page = 1; $xml = GetDetailedTopic($topicId, $page, RESPONSES_PER_PAGE); //$xml = GetDetailedTopic($topicId); $xsl = 'TopicReactions.xsl'; $html = XMLtoHTML($xml, $xsl); print textToSmilie($html); print "
"; loadXMLNumberOfResponses($xml); $numberOfResponses = $GLOBALS['NUMRESP']; echo "
"; print "
"; print "
"; if ($page > 1) { $previouspage = $page - 1; echo "< Hierna gegeven reacties"; } if ($numberOfResponses > RESPONSES_PER_PAGE) echo " | "; $seen = $page * RESPONSES_PER_PAGE; if ($seen < $numberOfResponses) { $nextpage = $page + 1; echo "Hiervoor gegeven reacties >"; } echo "
"; $xml = ""; $xsl = ""; } } function startElement($parser, $name, $attrs) { //echo $name; if ($name == "NUMBEROFRESPONSES") { $GLOBALS['TAG_NUMRESP'] = true; } else $GLOBALS['TAG_NUMRESP'] = false; } function endElement($parser, $name) { //echo $name; } function printYearMenu($parser, $data) { //make menu with links to year pages if ($lastYearId == false) { define(YEAR, $data); define($lastYearId, true); } echo "".$data."  |  "; } function getNumberOfResponses($parser, $data) { //echo $data; if ($GLOBALS['TAG_NUMRESP'] == true) $GLOBALS['NUMRESP'] = $data; } function loadXML($x) { $xml_parser = xml_parser_create(); // use case-folding so we are sure to find the tag in $map_array xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, true); xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement"); xml_set_character_data_handler($xml_parser, "printYearMenu"); if (!xml_parse($xml_parser, $x)) { die(sprintf("XML error: %s at line %d", xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)), xml_get_current_line_number($xml_parser))); } xml_parser_free($xml_parser); } function loadXMLNumberOfResponses($x) { $xml_parser = xml_parser_create(); // use case-folding so we are sure to find the tag in $map_array xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, true); xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement"); xml_set_character_data_handler($xml_parser, "getNumberOfResponses"); if (!xml_parse($xml_parser, $x)) { die(sprintf("XML error: %s at line %d", xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)), xml_get_current_line_number($xml_parser))); } xml_parser_free($xml_parser); } if (($xml == "") && ($xsl == "")) echo ""; else if ($xsl == "") echo "no valid xsl file"; else { //echo $xml; //print XMLtoHTML($xml, $xsl); $html = XMLtoHTML($xml, $xsl); print textToSmilie($html); print "

"; print "
"; } //-------------------------------------- loadHTMLBodyMainAreaEnd(); loadHTMLBodyEnd(PAGE_ZOLDERTJE, "../"); ?>